Jeg tilbyder

Konsultation før fødsel:

 • Graviditetsbesøg ca. to måneder før fødsel:
  • Hvis du/I gerne vil forberede jer på amning inden den lille kommer.
  • Hvis du/I har haft et dårligt ammeforløb sidst, som du/I gerne vil gøre bedre denne gang.

Konsultation efter fødsel:

 • Etablering af fuld amning
 • Reetablering af fuld amning
 • Delvis amning
 • Amning af tvillinger
 • Tandemamning
 • Udmalkning
 • Hjælpemidler til amning
 • For meget mælk
 • For lidt mælk
 • For tidlig født
 • Adoption
 • Efter Brystkirurgi
 • Andre

Konsultations muligheder:

 • Hjemmekonsultation,
 • Klinikkonsultation,
 • Telefonkonsultation (mulighed for skype og facetime)

Se mere info under priser.